RSS Feed

Tag Archives: socks

Happy New Year, and new Socks

Posted on

Hjertelig tillykke med det nye året, alle sammen!

I wish you all a happy New year! 

Det har vært temmelig stille fra meg her på bloggen gjennom jula. Jeg har kost meg sammen med hjemkomne studenterunger og familie, gode bøker og litt romjulsstrikking, og har desverre ikke hatt tid til å blogge. Derfor kommer det en liten oppsummering her :

Etter eksamen og semesterslutt, var det tid for juleforberedelser i hjemmet. Men litt strikketid ble det likevel. Gullsønnen ønsket seg raggsokker til jul, så mor måtte pent finne frem strikkepinnene innimellom husvask og kakebakst. Ulike distraksjoner oppsto underveis i strikkinga, så raggsokkene ble ferdig først på nyttårsaften. Til smell fra raketter og stjerneskudd, festet mor de siste trådene og raggsokkene kunne takes i bruk rett etter at Champagneglassene var klinket i hop.

It has been fairly quiet from me here on the blog through Christmas. I have enjoyed myself with exiles students kids and family, good books and a little Christmas knitting, and has unfortunately not had time to blog. Therefore,  a little summary here: After graduation and end of the semester, it was time for the Christmas preparations in the home. But I found some time for knitting too. My Son wanted socks for Christmas, so Mom had to pick up the needles in between cleaning and cake baking. Various distractions occurred during the knitting, so socks were finished first on New Year’s Eve. 

Denne gangen har jeg strikket raggsokkene i  dobbelt blåmelert Senjagarn fra Gjestal. Pinner nr 4, 0 mm.
Materials: Senja wool from Gjestal, double stranded. Needles DpN’s US 6.00/ 4,00 mm.

  Sokkene er i største laget for undertegnede fotomodell, og det kommer av at jeg er størrelse 39, mens sokkene er strikket for en med størrelse 43.

Ha en fortsatt flott januardag – Have a great day 🙂

 

2+1=3 pair of Socks..

Jeg kjenner at jeg blir nesten vitenskapelig filosofisk når jeg reflekterer over at jeg som alltid har vært en ihuga motstander av sokkestrikking, faktisk er blitt ferdig med mitt tredje sokkepar – og det i løpet av kun to måneder.. (Ja jeg kan tenke meg at de aller fleste av dere der ute kanskje trekker litt på smilebåndet av min entusiastme vedrørende tidsperspektivet her. Men med tanke på at jeg måtte bli 43 år før jeg begynte å like å strikke sokker – så er tre par sokker på to måneder likevel ikke så verst, syns jeg).

Det morsomme er jo at inspirasjon og entusiasme smitter. Jeg kjenner jeg endelig er begynt å ta inn over meg min mors og mormors entusiastiske glede over at ungene ungene ønsker seg hjemmestrikkede raggsogkker, (eller som vi nordlenninger sier: «Lester»). Det er jo trivelig å kunne oppfylle ungenes ønsker – særlig når de er så uselviske som ønsket om enkle hjemmestrikede sokker. Jeg lar meg også gledelig inspirere av flinke strikkedamer på Hobbyboden og Ravelry – og ikke for å glemme alle de trivelige bloggerne som finns på nettet. Det er morsomt å se hva andre får til.

Så jeg strikker altså sokker av aller enkleste slag for jeg tenker som så at øvelse gjør mester, og først må jeg lære meg dette før jeg kan begynne å bli avansert når det gjelder mønstre. Dessuten er enkle raggsokker det vi har mest bruk for utover høsten og vinteren. Denne gangen er materialene én tråd Ida Strømpegarn fra Trysil Garn og én tråd Patons Kroy Socks (mottatt fra Nicole Ann i en Swap-runde på Ravelry i sommer). Sokkene er strikket på pinner nr 4,00 mm.

I feel almost scientific philosophical when I reflect that I, who always have been an ardent opponent of sock knitting, actually finished my third pair of socks – and in just two months time .. (Yes I can imagine that most of you out there might prefer a little smile of my entusiastme regarding the time frame here. But considering that I had to be 43 years before I began to enjoy knitting socks – Then three pairs of socks in two months time is not so bad, I think).  

 

These socks are knitted after a pattern just as siple as my last pairs of socks. The materials is one strand Ida Stocking Yarn from Trysil Garn, and one strand Paton Kroy Socks (received from Nicole Ann in a Swap on Ravelry this summer). The socks are knitted on needles no US 6/ 4.00 mm.


Ha ei flott oktoberhelg!/ Have a great October weekend!

 

First pair of Socks

For første gang strikker jeg ferdig et par raggsokker. Har prøvd før, men aldri kommet i mål. Sokk nr 1 går ganske greit, men sokk nr 2 har alltid vært særdeles kranglete! Ofte har strikkefastheten på sokk nr 2 blitt totalt forskjellig fra sokk nr 1. Eller så har antall omganger på brok eller fot, på et mystisk vis blitt totalt avvikende fra sokk nr 1…. I grunnen har  jeg vært fast bestemt på at «sokkestrikking er ikke noe for meg og jeg skal aldri noensinne strikke sokker»!

Så feil går det an å ta. For ide superdattera på lørdag formiddag annonserte at det var gulvkaldt på hennes nye hybel og at hun ønsket seg et par gode varme «lester», så spratt mor opp av solsenga, løp på Europris og kjøpte rosa/lilla- farget Ida sokkegarn og satte igang med sokkestrikking – svært så motivert.

Og helt uten videre så er jeg denne gangen overbevist om at jeg har lært av mine tidligere feil. Jeg har til og med forberedt meg godt! Via  Hobbyboden og Ravelry har jeg fått mange gode sokkestrikketips, og Petunia har vært så snill å publisere ei god oppskrift som har fungert som et trygt utgangspunkt for denne gangens sokkesuksess. Så all mulig takk til alle de som har bistått i min sokkestrikkingsprosess.

Jeg har altså benyttet Ida Sokkegarn (dobbel tråd) og strømpepinner nr 4,0 mm. Takket være gode råd så har jeg ikke strikke den ene sokken først og den andre etterpå. Nei – Jeg har strikket faktisk begge sokkene fortløpende. Det betyr at jeg til enhver tid har hatt to sett med strikkepinner i sving. Først strikket jeg 10 omganger på dene ene sokken, og deretter 10 omganger på den andre sokken – og så videre. Jeg har dermed klart å få samme strikkefasthet på begge sokkene og samme omgangsantall – Kjempelurt!! Hælene så først ut til å bli en drøy utfordring og jeg måtte rekke opp etpar ganger før jeg «så lyset». Deretter gikk hælstrikkingen som en lek – med vridde masker til og med. Og hælene ser faktisk temmelig fine ut, om jeg skal tørre å si det selv (rødme)…

Sokkestrikking har altså vært morsomt – og jeg går direkte igang med et nytt sokkepar – til meg selv denne gangen. Sannsynlivis holder jeg meg til enkle tradisjonelle raggsokkmønster i lang tid fremover, men det finnes jo så mange flotte garngfarger å velge mellom så det går sikkert greit . Samtidig så leker hjernen min seg med tanken på å strikke inn ei flette nedover langs hele sokken – det kunne jo bli fint. Vi får vel se…

For the first time I’ve finished knitting a pair of socks. I’ve tried before, but never reached the goal. First sock is pretty easy knitted, but the next sock has always been very bitchy! Often the tension on sock No. 2 was completely different from sock No 1 Or so the number of rounds of breeches or foot, in a mysterious way become totally different from the sock no 1 … Basically, I have determined that «sock knitting is not for me and I will never ever knit socks»! 

How wrong can one be. The moment my​ daughter announced that the floors of her new flat are quite cold, and that she wanted a pair of warm socks, I popped up, ran to my LYS and bought some gorgeous pink/lilac colored wool yarn and initiated with sock knitting – Very motivated.  Without any further hesitation I am now convinced that I have learned from my past mistakes. I have even prepared! Via Forums as Ravelry, I have received many good sock knitting tips, and Petunia have been kind enough to publish a good recipe that has served as a safe starting point for this time sock success. So all possible thanks to all those who have assisted in my sock knitting process.

 Thanks to good advice, I have not knit one sock first and the second afterwards. No – I’ve actually knit both socks on an ongoing basis. It means that I always had two sets of knitting needles in motion. First, I knit 10 rows on the first sock, and then 10 rows on the second sock – and so on. I have thus managed to get the same gauge on both socks and the same number of rows – Very good idea! The heels looked at first to be just over a challenge and I had to catch up a couple times before I «saw the light». And now the heels looks actually pretty nice, if I should dare to say so myself (blush) .. 

Sock Knitting has been fun – and I’m starting a new pair of socks right away – For me this time. Probably I stick to simple traditional sock patterns for a long time to come. There are so many great color ways to choose from so it’s probably okay. At the same time  my brain is playing up with the idea of ​knitting a pair of aran patterned socks – it could be nice. We’ll just have to see ...

Snille mammaen min – my oh so kind mom

Posted on

Heldig er jeg som har en sånn snill mamma – hun har nemlig strikket meg et par kjempefine raggsokker, eller lester som vi sier på nordnorsk. Mamma vet at jeg ikke er noe særlig glad i å strikke sokker, ogtilbød seg å hjelpe sin sokketrengende datter – her i vinter. Selv trengte hun «noe å henge fingrene i», som ikke krevde fullt dagslys til enhver tid. Så dermed ble det sokker på meg – hurra 🙂   Tusen takk mamma!

Garnet hun brukte er flerfarget Viking Sportsragg, og kom som hemmelig venn- gave til meg i mai i fjor, så det er jo kjempemorsomt å endelig få brukt det.

vikingsportsraggsokker

Lucky me having such a good mom – she has knitted me a pair of socks. Mom knows that I don’t care for knitting socks, so she asked to help me. Although she wanted «something easy to do», which didn’t require full daylight. So now I’ve got a new pair of fine socks 🙂 Thank you very much mom!

The yarn she used is Viking Sportsragg, and came as a secret pal- gift for me in May last year. It is fun to finally get use of it.

%d bloggere like this: